Sommersemester 2019

24805a/24805c Vorlesung: Dynamik der Atmosphäre 1

Zeit: Di 09:00-10:30, Do 09:00-10:30 (Erster Termin: 09.04.2019)

Ort: 189 Hörsaal (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10)

Prof. Dr. Ulrike Langematz

 

24805b Übung: Dynamik der Atmosphäre 1

Zeit: Mi 12:15-13:45 (Erster Termin: 10.04.2019)

Ort: 189 Hörsaal (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10)

Prof. Dr. Ulrike Langematz, Lisa Schielicke

 

24809 Seminar: Gemeinsames Seminar

Zeit: Di 12:15-13:45 (Erster Termin: 09.04.2019)

Ort: 189 Hörsaal (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10)

Jürgen Fischer, Ulrike Langematz, Stephan Pfahl, Henning Rust, Sahar Sodoudi, Uwe Ulbrich

 

24817a Vorlesung: Mittlere Atmosphäre

Zeit: Do 11:00-12:30 (Erster Termin: 11.04.2019)

Ort: 041 Hörsaal (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10)

Prof. Dr. Ulrike Langematz

 

24823 Master- und Doktorandenseminar (Atmosphärendynamik) (Seminarplan)

Zeit: Di 14:15-15:00, Do 14:00-15:30 (Erster Termin: 09.04.2019)

Ort: Di 194 Seminarraum (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10), Do 041 Hörsaal (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10)

Prof. Dr. Ulrike Langematz