Springe direkt zu Inhalt

Kesterites - a challenging material for solar cells

Siebentritt, S., Schorr, S. – 2012

Titel
Kesterites - a challenging material for solar cells
Verfasser
Siebentritt, S., Schorr, S.
Verlag
Progress in photovoltaics: Research and Applications 20 (2012) 512-519
Datum
2012
Kennung
DOI: 10.1002/pip.2156
Art
Text