Springe direkt zu Inhalt

أوجد الأخطاء

تم وضع علامة على الأخطاء المصححة بالخط العريض.

 

//Example RandomForest Classifier:
var rfclassifier = ee.Classifier.smileRandomForest(50).train({
  features: training,
  classProperty: 'landcover'
});


//Run the classification
var rfclassified = s2a_median.classify(rfclassifier);

//Display classification
Map.addLayer(rfclassified,
{min: 0, max: 3, palette: ['blue', 'green', 'orange','yellow']},
'RF classification');