Wei Ding

ding
Bildquelle: J. Evers

Geologische Wissenschaften

Fachrichtung Paläontologie

assoziierter Wissenschaftler

E-Mail dingwei@zedat.fu-berlin.de

Scientific research:

  • Pollen and Paleoclimate
  • Holocene climate change and cultural response