Tropospheric Environmental Research

Institute for Meteorology

AddressCarl-Heinrich-Becker-Weg 6-10
D-12165 Berlin
DirectorProf. Dr. Martijn Schaap, formerly Dr. Eberhard Reimer (a. D.)
Telephone+49 30 838 63178
Fax+49 30 838 71128
Emailtrumf@zedat.fu-berlin.de
martijn.schaap@met.fu-berlin.de